اتاق ترانزیت چادری

اتاق ترانزیت چادری

اتاق سازی محمد : بیش از یک دهه سابقه در ساخت انواع اتاق

اتاق ترانزیت چادری

مشخصات اتاق ترانزیت چادری

پل های زیر اتاق ناودانی۸

ورق کف ۳میل

لولاهای زیر در ماموتی

لولاهای درب عقب ماموتی و یخچالی

نگهدارنده درب عقب

سپر بلغاری

دستگیره هایه درب عقب ترانزیتی

تیرک های سقف متحرک

نصب چادر کره ای و بلجیکی

رنگ اتومبیلی

جعبه ۸۰ سانتی

نصب زاپاس بند

نصب گلگیر

نصب چراغ خطر با طراحی جدید

قیمت اتاق ترانزیت چادری

ده ملیون تومان