اتاق مسقف فلزی تبلو دار

اتاق مسقف فلزی تبلو دار

اتاق سازی محمد با بیش از ده سال سابقه درخشان در حوزه ساخت انواع اتاق

اتاق مسقف فلزی تبلو دار

مشخصات اتاق مسقف فلزی تبلو دار

زیر بندی اتاق ناودانی۸

ورق کف ۳ میل

لولاهایه درب عقب ماموتی و یخچالی

سپر بلغاری

عایق کاری و موم کاری

رنگ اتومبیلی

جعبه ۸۰ سانتی

نصب گلیر

نصب زاپاس بند

نصب چراغ خطر

چوب زیر شاسی وکورپی باطراحی جدید

قیمت اتاق مسقف فلزی تبلو دار

هفت ملیون و هشت صد تومان