اتاق کانتینر بازیافتی

اتاق کانتینر بازیافتی

اتاق سازی محمد : تولید انواع اتاق

اتاق کانتینر بازیافتی

مشخصات اتاق کانتینر بازیافتی

پل های زیر ناودانی۸

درب عقب۴لنگه

سپر بلغاری

ورقه کف ۳میل
رنگ اتومبیلی

جعبه ۸۰ سانتی

نصب گلگیر

نصب چراغ خطر با چوب شاستی و کورپی تکمیل و درجه یک

قیمت اتاق کانتینر بازیافتی

هفت ملیون و دویست